Użytkownicy iPhone najbardziej lojalni

Ze wszystkich innych modeli telefonów to właśnie względem iPhone i iOS najbardziej lojalni są konsumenci. Ponad 60% z ankietowanych przez GfK zadeklarowało pełną lojalność wobec Apple. Zaraz za nim uplasował się BlackBerry (35%), a następnie kolejno Android (28%), Symbian (24%) i Windows Mobile (21%). Ekonomiści uważają, że jest to spory kapitał. W tak wielkim zaufaniu darzonym przez fanów marki widzą wielkie korzyści dla firmy z Cupertino.

Choć przewaga jest znaczna to już mówi się o tym, iż realną konkurencją może stać się w przyszłości Symbian, lecz najpierw musi sobie poradzić z 76. % nielojalnych klientów. Producent BlackBerry nie przykłada większych starań, aby zbudować z konsumentem więź, a Google Android choć ma predyspozycje i dojście do wielu klientów to jakoś nie potrafi dotrzeć do ich serc.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...