iPhone najbardziej internetowy

Użytkownicy smartfonów to około 13% rynku telekomunikacyjnego. Co ciekawe ich internetowy udział to aż 65% (jeden smarfon – około 85 MB miesięcznie)! iPhone okazał się w tej kategorii praktycznie bezkonkurencyjny. Generuje on średnio około 200 MB miesięcznie. Konkurencją staje się powoli Android (około 150 MB).

Jeśli chodzi o dane regiony świata to zdecydowanie prowadzi Korea Południowa (271 MB) oraz Japonia (199 MB). Europa Zachodnia wypada tu znacznie gorzej (43 MB), jednak to wynika z braku zainteresowania usługami, a nie z powodu ich niedostępności, bo tego bogatemu zachodowi zarzuć nie można. Najsłabiej wypadły wybrane regiony Afryki (13 MB). Według badań współczynnik z biegiem czasu będzie rósł i w 2015 roku w Europie Zachodniej wyniesie 735 MB transferu w jednym telefonie na miesiąc, co daje około 17-krotny wzrost.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...