Kolejna wersja Facebook

Z powodu kilku błędów wyszła niedawno jeszcze nowsza wersja aplikacji Facebook. Wersja 3.2.1 ma za zadanie właśnie poprawę kilku z nich. Warto dodać, iż największe usprawnienie nowych wersji to dodanie Places (miejsca). Te jednak dostępne są na razie jedynie dla użytkowników z USA. W pozostałych regionach wdrażane będą stopniowo. Zalecamy niezwłoczną aktualizację.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...